เกี่ยวกับบทความ Data Detox Kit

คำแนะนำที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมจากบทความ Data Detox Kit นี้จะช่วยให้เราสามารถควบคุมชีวิตออนไลน์ สามารถตัดสินใจเลือกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางดิจิทัลให้อยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

องค์กรห้องเรียน และห้องสมุดทั่วโลก ต่างปรึกษาและอ้างอิงบทความนี้ ซึ่งยังได้รับการนำเสนอโดยสื่อกว่า 100 แห่งรวมถึง Vogue, BBC และ Forbes นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการ Data Detox Kit ในนิทรรศการป้อบอัพ ที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของผู้ใช้ ที่มีชื่อว่า The Glass Room London เมื่อปี 2560 บทความนี้ได้มีการปรับข้อมูลอยู่เป็นประจำ และคุณสามารถถติดตามเนื้อหาใหม่ ได้ที่นี่ หรือสามารถเยี่ยมชม Tactical Tech เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นใหม่ล่าสุดของเรา


การตีพิมพ์และการขยายตัว

บทความ Data Detox Kit ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการเผยแพร่นี้ ได้รับการแปลเป็นภาษาสากลหลายภาษา

หากคุณต้องการขอสำเนาไฟล์ PDF โปรดเขียนถึงคุณ Safa เป็นภาษาอังกฤษได้ที่ datadetox@tacticaltech.org โดยระบุภาษาที่คุณต้องการ ตลอดจน แจ้งถึงจุดประสงค์ที่คุณตั้งใจจะนำสำเนาไฟล์ไปใช้เพื่ออะไรและที่ไหน

นอกจากนี้เรากำลังมองหาอาสาสมัครนักแปลผู้ที่สามารถแปลบทความ Data Detox Kit ในภาษาอื่นๆ และมีความเข้าใจถึงบริบททางภูมิศาสตร์ต่างๆ หากคุณสนใจที่จะแปล แก้ไข และพิสูจน์อักษรเอกสาร หรือ มีส่วนร่วมในเนื้อหาหรือแนวคิดใหม่ๆ โปรดติดต่อคุณ Safa ที่ datadetox@tacticaltech.org!


เกี่ยวกับ Tactical Tech

Tactical Tech เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน ที่ทำงานให้การสนับสนุนแก่ชุมชนทั่วโลก รวมทั้ง นักกิจกรรม นักข่าว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และองค์กรไม่แสวงผลกำไรประจำชาติอื่นๆ ในด้านปัญหาที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพของพลเมือง ทางองค์กรได้มีการจัดฝึกอบรม จัดทำและศึกษาวิจัย และการพัฒนาทางเลือกทางวัฒนธรรมจากกระแสหลักที่นำไปสู่การถกเถียงเกี่ยวกับความปลอดภัยทางดิจิทัล ความเป็นส่วนตัว และจรรยาบรรณในการใช้ข้อมูล ทั้งทางด้านสังคมและการเมืองในวงกว้าง

tacticaltech.org
@info_activism
facebook.com/tactical.tech
email: ttc@tacticaltech.org

เครดิตและใบอนุญาต

แนวคิดและเนื้อหา: Tactical Tech
นำเสนอโดย: Mozilla
การออกแบบ: Corinna Hingelbaum และ Yiorgos Bagakis
ภาพประกอบ: Alessandro Cripsta
การแปลได้รับการสนับสนุนโดยสถาบัน Goethe Institut ; ตรวจทานและเรียบเรียงโดย ธีรดา ณ จัตุรัส (Teerada Na Jatturas)

Data Detox Kit เป็นไปได้ด้วยการสนับสนุนของ โลโก้ SIDA และผู้สนับสนุนอื่นๆของ Tactical Tech

ผู้สนับสนุนผู้ก่อตั้ง (2017-2020): Mozilla Foundation

บทความ Data Detox Kit นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาตสากลครีเอทีฟคอมมอนส์-ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์-ห้ามผลิตซ้ำ 4.0

นโยบายการใช้ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [นโยบายการใช้ข้อมูล] ได้ที่นี่(https://datadetox.myshadow.org/en/data-use)

เริ่มต้นการทำ data detox ของคุณ!


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 20/9/2564