អំពី Data Detox Kit

ការណែនាំច្បាស់លាស់ និងជំហានជាក់ស្តែងរបស់ Data Detox Kit ជួយអ្នកដោះស្រាយគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតអនឡាញរបស់អ្នក សម្រេចចិត្តផ្អែកលើព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ឌីជីថលរបស់អ្នកតាមរបៀបដែលសាកសមនឹងអ្នក។

ប្រើប្រាស់នៅក្នុងអង្គការ ថ្នាក់រៀន និងបណ្ណាល័យជុំវិញពិភពលោក ហើយចុះផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង 100 រួមទាំង Vogue, BBC និង Forbes ចាប់តាំងពីវាត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការសម្រាប់ Glass Room London ក្នុងឆ្នាំ 2017 ទិន្នន័យ Detox Kit បន្តពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍ។ សូមពិនិត្យមើលមាតិការថ្មី ឬពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់ Tactical Tech ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការចេញផ្សាយថ្មីៗបំផុតរបស់យើង។

នៅឆ្នាំ 2020 Data Detox Kit ត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ Tech Spotlight នៅមជ្ឈមណ្ឌល Belfer នៃសាលា Harvard Kennedy ជាគំរូនៃបច្ចេកវិទ្យាអនាគតដែលមានបរិយាបន្ន យុត្តិធម៌ និងសុវត្ថិភាពជាងមុន។


ការបោះពុម្ពនិងការពង្រីក

យើងបានបកប្រែអត្ថបទបោះពុម្ព Data Detox Kit ជាភាសាជាច្រើន។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្នើសុំច្បាប់ចម្លង PDF សូមផ្ញើសារទៅកាន់ Safa តាមរយៈ datadetox@tacticaltech.org ដោយបង្ហាញភាសាដែលអ្នកត្រូវការ ក៏ដូចជាគំនិតរបស់អ្នកអំពីរបៀប និងកន្លែងដែលអ្នកចង់ប្រើប្រាស់។

យើងក៏កំពុងស្វែងរកអ្នកបកប្រែ Data Detox ទៅភាសាដទៃ និងបរិបទភូមិសាស្ត្របន្ថែមទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបកប្រែ ការយកទៅប្រើប្រាស់ ការផ្ទៀតផ្ទាត់ ឬការចូលរួមចំណែកខ្លឹមសារ ឬគំនិតថ្មីៗ សូមទាក់ទង Safa តាមរយៈ datadetox@tacticaltech.org!


អំពី Tactical Tech

Tactical Tech គឺជាអង្គការអន្តរជាតិមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលធ្វើការលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា សិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពស៊ីវិល។ យើងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងបង្កើតអន្តរាគមន៍ផ្នែកវប្បធម៌ ដែលរួមចំណែកដល់ការជជែកវែកញែកផ្នែកនយោបាយសង្គមកាន់តែទូលំទូលាយជុំវិញសុវត្ថិភាពឌីជីថល ឯកជនភាព និងក្រមសីលធម៌នៃទិន្នន័យ។

tacticaltech.org
@info_activism
facebook.com/tactical.tech
អ៊ីមែល៖ ttc@tacticaltech.org

អាជ្ញាបណ្ណ

ទស្សនទាននិងខ្លឹមសារ៖ Tactical Tect
រចនាដោយ៖ Corinna Hingelbaum និង Yiorgos Bagakis
រូបភាព៖ Alessandro Cripsta
ប្រែសម្រួលដោយ: អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (ODC)

អំពី អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (ODC)

អង្គការទិន្នន័យអំពី ការអភិវឌ្ឍ ហៅ កាត់ ថា អូ ឌី ស៊ី គឺជា គេហទំព័រ បែប “ទិន្នន័យ បើកទូលាយ” ។ គេហទំព័រ ប្រភេទ នេះ ជា គេហទំព័រ ដំបូង គេ បង្អស់ នៅ តំបន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ ។ ចលនា ”ទិន្នន័យ បើកទូលាយ” គឺ ផ្អែក លើ ការ សន្មត់ ដ៏ សាមញ្ញ មួយ គឺថា ទិន្នន័យ ទាំងឡាយណា ដែល ត្រូវ បាន ប្រមូល ផ្តុំ សម្រាប់ ផលប្រយោជន៍ សាធារណៈ គួរតែ ដាក់ឲ្យ ប្រើប្រាស់ បាន ជា សាធារណៈ ពោល គឺ ដោយ គ្មាន ការ ដាក់ កំហិត ឡើយ ។

Data Detox Kit គាំទ្រដោយ
SIDA  logo
និងអ្នកផ្តល់មូលនិធិផ្សេងទៀតរបស់ Tactical Tech ។

អ្នកគាំទ្រស្ថាបនិក (2017-2020): មូលនិធិ Mozilla

CC BY-NC-ND 4.0 Data Detox Kit នេះត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណក្រោម Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

អនុវត្តតាមតំណនេះដើម្បីអាន គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការ DETOX ទិន្នន័យរបស់អ្នក!


បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ 12/16/2022