Velgerguide

Sju tips for en detox av dataene dine

Denne delen av Data Detox Kit tar opp:

 • Hvordan bruker politiske partier dataene mine til å overbevise meg?
 • Hvor får partiene tak i informasjon om meg?
 • Hva sier de sosiale mediene jeg bruker, om meg?
 • Har jeg gitt tillatelse til at dataene mine kan deles?
 • Hvordan målrettes politiske annonser mot meg?
 • Hvordan vet partiene hvor jeg står (bokstavelig talt)?
 • Hva kan jeg gjøre?

La oss komme i gang!


Hvordan bruker politiske partier dataene mine til å overbevise meg?

Politisk reklame kan man se overalt: på nettsteder man besøker, i nyhetsoppdateringer på sosiale medier og i brosjyrer man får på trappa. Det virker som om alle snakker om akkurat det du er opptatt av! Og det er ikke tilfeldig.

Jo mer politiske partier vet om deg, jo mer kan de påvirke deg – for eksempel ved å spørre om du kan melde deg som frivillig, be om økonomisk støtte, påvirke stemmen din eller får deg til å stemme på valgdagen.

Heldigvis for dem er det lett å finne informasjon om hvem du er og hvordan de skal tilnærme seg deg. Politiske kampanjer blir i stadig større grad formet av den informasjonen du legger fra deg forskjellige steder, både på og utenfor internett. Partiene kan samle inn disse dataene om deg fra mange forskjellige steder og bruke dem til å lage en profil av deg. Ved hjelp av en sånn profil kan de finne ut hvilke partier eller kandidater du sannsynligvis er mest enig med, slik at de kan tilpasse budskapet de skal presentere for deg.

Deretter kan partiet sende deg personlig tilpassede meldinger basert på profilen din:

 • en løpeseddel levert på døra
 • et eget Snapchat-filter
 • en oppfordring til å laste ned en kampanje-app
 • en reklame på YouTube eller på smart-TV-en din
 • en e-post, en tekstmelding eller et telefonanrop
 • en tilpasset versjon av kandidatens eller partiets hjemmeside

Kanskje du tenker: "Er det ikke bare fint at jeg får mer spesifikke og relevante annonser?" Husk at digitale kampanjer i dag kan bruke informasjon om vanene og interessene dine som du helst skulle holdt privat. Dette kan være detaljer som i utgangspunktet ikke er så politiske, for eksempel hvilke nettsteder du besøker eller hva du kjøper i forskjellige butikker.

Du har rett til å vite hvordan informasjonen din blir brukt, særlig hvis den brukes til å overtale eller påvirke deg før et valg. Tactical Tech har undersøkt noen av de mest populære datadrevne kampanjeteknikkene som brukes til å nå, profilere og overbevise velgerne før valg forskjellige steder i verden.

Data Detox’ "Velgerguide" beskriver noen av de vanligste metodene politiske kandidater og partier bruker for å vinne din stemme. Ved hjelp av den kan du vite noe om når og hvordan de bruker slike overtalingsteknikker overfor deg, før du stemmer.


Hvor får partiene tak i informasjon om meg?

Politikere, politiske partier og kampanjeorganisasjoner er interessert i forbruksvanene dine, livsstilen din, aktivitetene dine på internett og mye annet. Hvordan får de tilgang til slike opplysninger? På en rekke måter: De kan få dem fra store datameglere, teknologiselskaper, velgerdatabaser med mer.

Big Tech – store teknologiselskaper

Selskaper som Google og Facebook fungerer som døråpnere til opplysningene dine for politiske partier. Google og Facebook dominerer den digital reklamebransjen fordi de har så mye data om flere milliarder brukere. De store datamengdene gjør at kunder som ønsker å annonsere på Google eller Facebook – også politikere og politiske partier – kan kjøpe annonser som rettes inn mot deres foretrukne publikum. Politiske partier og kandidater bruker mye av budsjettene sine på slike "mikromålrettede" annonser.

Datameglere og politiske konsulenter

Politiske kampanjeorganisasjoner kan også få tak i data om deg ved å kjøpe dem av datameglere. Dette er store selskaper som ofte sitter på svært detaljerte data om millioner av mennesker over hele verden. Politikerne kan bruke slike detaljerte data til å finne ut mer om tilhengere og potensielle velgere. I tillegg til datameglere finnes det politiske konsulenter eller rådgivere som tilbyr skreddersydde "datasett" om velgerne.

Andre kilder

Partiene kan også finne data om velgere fra en rekke andre kilder:

 • offentlige opptegnelser over velgere
 • databaser over støttespillere
 • informasjon fra spørreundersøkelser og oppringinger
 • offentlige opptegnelser over valgresultater fra tidligere valg i ditt område

Til og med ting som hvor du foretrekker å handle, hva du publiserer på internett, kredittverdigheten din og utdanningsnivået ditt gir partiene mye informasjon de kan bruke til å tolke, forstå og nå fram til deg.

TIPS 1: Endre rutinene dine

Hvis forbrukeratferden er så verdifull for partiene, hva med å endre på ting? Du kan slutte å benytte deg av lojalitetsprogrammer i butikkene, handle i fysiske butikker og av og til betale kontant, eller tenke deg om to ganger før du melder deg på et nyhetsbrev eller oppgir kontaktopplysningene dine.

Hvis du vil vite mer om hvordan forbrukerdata utnyttes i politiske kampanjer, kan du lese denne artikkelen.


Hva sier de sosiale mediene jeg bruker, om meg?

Har du tvitret om en miljødemonstrasjon? Bruker du utropstegn eller sterke ord og uttrykk i Facebook-innleggene dine? Dette kan høres ut som uskyldige detaljer, men små vink som dette kan avsløre mye til politiske partier som ønsker å påvirke deg. Ved å analysere innleggene dine på sosiale medier kan forskjellige selskaper finne ut hva som får deg til å klikke på forskjellige ting – om du liker sinte eller triste meldinger, eller blå eller oransje farger, eller hva du mener om en bestemt sak.

Det å kartlegge hva du er interessert i, basert på hva du sier på sosiale medier (og hvordan du sier det), kalles digital avlytting. Ved å "avlytte" folk på sosiale medier kan kandidatene vite hva velgermassene mener om dem. Det kan også hjelpe dem til å identifisere hvilke ting velgerne er opptatt av, og avdekke hvilke influensere som klarer å sette dagsorden.

Etter å ha analysert hva folk sier på Twitter om alt fra brexit til marihuana kan et parti for eksempel lage tre budskaper: et som retter seg inn mot folk som er lei av temaet, og et til hver av dem som har en sterk mening i saken, enten de er for eller imot.

En annen måte partiene kan samle inn data om engasjement på internett på, er å teste forskjellige varianter av en annonse eller e-post. Dette kalles A/B-testing. Så kan kampanjefolkene analysere hvilket innhold og hvilke farger og overskrifter som får deg til å gi penger, like eller dele ting på sosiale medier.

Selskaper og organisasjoner er ikke alltid like tydelige på hvordan de overvåker folks atferd på sosiale medier, noe som gjør det vanskelig å vite om man blir "avlyttet". Derfor bør du alltid gå ut fra at du ved å uttale deg i et offentlig rom, for eksempel på Twitter, eller ved å bruke en offentlig Facebook-konto eller delta i offentlige Facebook-grupper, gjør det mulig for andre å fange opp og tolke innlegg, klikk og reaksjoner fra deg for å vurdere hva du er opptatt av eller hva du mener om en sak.

TIPS 2: Juster innstillingene dine på sosiale medier

Det er visse ting du kan gjøre på sosiale medier for å redusere hvor mange opplysninger som kan brukes til å skreddersy den politiske reklamen du eksponeres for.

Sjekk om det er måter å endre profilinnstillingene dine på for å justere annonse- og markedsføringspreferansene dine, og/eller for å slette aktivitetsloggene dine på tvers av ulike plattformer, slik at de i mindre grad blir knyttet til det du gjør på internett.

Les "Forny profilen din i sosial medier" for å finne ut mer om hvordan du gjør dette.


Har jeg gitt tillatelse til at dataene mine kan deles?

Politiske partier må spørre om tillatelse før de samler inn personopplysninger. Men når du klikker "Godta" på et nettsted eller i en app, er det ikke alltid tydelig nøyaktig hvilke personopplysninger man går med på å gi fra seg.

Det kan stå ting skrevet med liten skrift i personvernerklæringene eller ansvarsfraskrivelsene som er utydelige eller vanskelige å finne eller forstå, noe som gjør det vanskelig å avgjøre nøyaktig hvilke opplysninger som blir samlet inn, og hvordan de blir brukt.

Kanskje du har lagt merke til at en og samme annonse dukker opp uansett hvor du er på internett. Det er ikke tilfeldig! Selskapene bruker en kombinasjon av informasjonskapsler og sporingspiksler (sammen med andre verktøy) til å spore brukerne når de surfer på internett eller bruker tjenester på en mobiltelefon. Disse verktøyene gjør det også mulig for annonsørene å vise deg målrettet reklame.

Et politisk parti kan for eksempel følge klikkene dine på en Facebook-annonse frem til nettstedet deres, og deretter se hvilke deler av nettstedet du kikker på – for eksempel det de skriver om utdanning eller pengebidrag. Ved hjelp av slik informasjon kan de lage en målrettet reklame til deg, en reklame som siden også vises på helt andre nettsteder du besøker.

Selv om de organisasjonene som driver nettstedene, er nødt til å be om samtykke fra deg, vil du sannsynligvis klikke på "Godta alle informasjonskapsler" fordi dette ofte er den eneste måten å få rask tilgang til den aktuelle informasjonen på. Når du gjør det, kan det være at du mister kontrollen over hvordan personopplysningene dine blir brukt.

TIPS 3: Sett lås på nettleserne dine

Slik får du et overtak på sporingsverktøyene som brukes av politiske partier:

 • Bruk privat- eller inkognitomodus når du kan.
 • Installer nettlesertillegg som Privacy Badger eller uBlock Origin for å stoppe sporingen. (Siden dette er tillegg på nettleserne, vil du fortsatt se målrettede annonser i appene du bruker.)
 • Velg "Do Not Track" eller "Ikke spor" i nettleserinnstillingene. (Det er ikke sikkert nettstedene vil respektere dette, men det sender et signal til dem om at det ikke er greit at de sporer aktiviteten din.)
 • Bruk andre ressurser i Data Detox Kit til å få kontroll på annonsesporingen

Hvordan målrettes politiske annonser mot meg?

Plattformer for sosiale medier bruker alle mulige slags opplysninger om velgerne som kan være nyttige, noe som gjør dem til gode arenaer for politisk reklame. Politiske partier kan bruke Facebook (som også eier Instagram), Google (som eier YouTube og Google Søk) og Snapchat til å vise deg målrettede annonser basert på kategorier som alder, plassering og kjønn. Men de kan også bruke svært spesifikk informasjon, for eksempel hva slags innhold du bruker på plattformene deres, for eksempel hva du liker eller kommenterer.*

I tillegg tilbyr sosiale medier spesielle tjenester spesifikt for politiske kampanjer. Du visste kanskje ikke at Facebook i noen land lar politiske partier laste opp velgerlistene sine på Facebook, slik at de kan sende personlig tilpasset reklame bare til dem som er på den listen? Attpåtil lar Facebook politiske annonsører rette seg inn mot folk som har liknende profiler med velgerne som står på listene deres.

Facebook har hjulpet politiske partier med å optimalisere og målrette annonsene sine basert på brukernes psykologiske vaner. Cambridge Analytica-saken viste hvordan et datafirma brukte store mengder data fra Facebook til å kategorisere velgerne med profiler basert på hvor "åpne", "pliktoppfyllende", "utadvendte", "medgjørlige eller "nevrotiske" man mente at de var. I dag har de fleste hørt om Cambridge Analytica, men teknikken de brukte, og liknende fremgangsmåter, blir brukt av mange andre selskaper til å profilere deg som forbruker eller velger.

* Merk: I november 2019, da dette ble skrevet, var det mange selskaper, også Facebook, Twitter og Google, som reviderte (eller som vurderte å revidere) de retningslinjene de bruker for å regulere politisk reklame på plattformene sine.

TIPS 4: Hold deg informert

Her kan du finne ut mer om situasjonen rundt politisk reklame:

Disse ressursene kan du bruke til å se hvor mye penger kampanjeorganisasjonene har brukt på bestemte annonser, og hvor, i tillegg til visse grunnleggende opplysninger om demografisk målretting. Slike verktøy for større åpenhet er imidlertid ikke tilgjengelige i alle land der det er tillatt med politisk reklame.

Du kan også lese om ad.watch-prosjektet, som har en annen tilnærming til Facebooks Ad Library, eller du kan installere programtillegget Who Targets Me hvis du vil bidra til en nettdugnad for større åpenhet rundt politisk reklame på steder som Facebook.


Hvordan vet partiene hvor jeg står (bokstavelig talt)?

Hvor du bor sier mye om deg. Bare det å vite hvilken by og hvilket strøk du bor i, kan si noe om hva som betyr mest for deg. Det kan også informasjon om hvor du beveger deg.

Det at du går til en bestemt pub fredag kveld, eller i en bestemt kirke på søndag, kan si noe om hva du mener om bestemte ting. Dette er viktig informasjon for politiske partier når de skal fremme sine politiske plattformer. Hvis de vet "hvor du står", kan de vise deg målrettede budskaper eller velge å ignorere deg, avhengig av hva som er mest formålstjenlig.

Posisjonsdata handler ikke bare om hvor på kartet du befinner deg. Det tegner også et bilde av hva du liker å gjøre, og hva du er interessert i. Noen typer posisjonsdata blir brukt til å rette seg inn mot folk i så å si hver eneste valgkampanje over hele jorda.

Nesten alle politiske kampanjer bruker store teknologiplattformer til å "geomålrette" annonser (basert på hvor du er og hvor du drar), enten det er i en bestemt by, et strøk, et nabolag eller til og med i en bestemt bolig.

Geografisk målretting kan ha mange former, men dette er de tre vanligste:

 • Opprette et geofence (digital gjerde) rundt et bestemt punkt på kartet (for eksempel en bestemt bygning eller et arrangement) for å kunne vise et bestemt politisk budskap når folk befinner seg i området
 • Identifisere velgernes omtrentlige plassering basert på IP-adressen deres
 • Bruke demografisk informasjon, for eksempel postnumre, til å målrette et politisk budskap til velgerne

Det er ikke bare selskaper som har spesialisert seg på å levere tjenester til politiske kampanjer som driver med denne typen stedsbestemt målretting. Man vet at også andre selskaper som samler inn eller har tilgang til plasseringsinformasjon, leverer slike data til politiske partier. Appen Weather Channel har for eksempel levert plasseringsinformasjon til politisk reklame, og Snapchat er en populær plattform blant politiske partier som leverer målrettede annonser til velgerne basert på hvor de befinner seg.

TIPS 5: Sørg for å begrense hvem som vet hvor du er

Har du tenkt å delta i et opptog eller en demonstrasjon, eller har du bare tenkt deg til stemmelokalet? Du kan treffe noen tiltak mot stedsbestemt målretting ved å begrense plasseringsdataene dine.

Fjern de geografiske fotsporene dine fra mobilen.


Hva kan jeg gjøre?

Bli hørt

Hvis du vil gjøre mer for å få kontroll over hvordan personopplysningene dine blir brukt i politiske valg, kan du bidra ved å spre ordet for oss.

TIPS 6: Si ifra

Snakk med eller skriv til representanter og politiske partier i ditt område og spør hvordan de bruker dataene dine i kampanjene sine.

Hvis du er opptatt av en bestemt praksis rundt dette, for eksempel stedsbestemt profilering, kan du skrive til eller ringe valgmyndighetene og fortelle dem hva du syns.

Stå opp for noe

Den kompliserte og utydelige måten kampanjeteknologiene blir brukt på, kan kanskje ta motet fra deg og gjøre at du blir mindre motivert for å delta i demokratiet og bruke stemmen din. Men når du forstår hvordan dataene dine blir brukt til å forsøke å overbevise deg under et valg, vil du være bedre informert når du skal bestemme deg. Hvis du ønsker å oppfordre andre til å gjøre det samme, kan du spre ordet.

TIPS 7: Si fra i lokalsamfunnet ditt

Snakk med venner og familie om hvordan opplysningene deres blir brukt i valgkampanjene, og hvordan det kan påvirke måten de blir påvirket på. Jo mer folk vet, og jo større oppmerksomhet det blir rundt dette, desto mer sannsynlig er det at det blir gjort noe med saken. Derfor håper vi du vil dele denne guiden med andre!

Sist oppdatert: 4/22/2021