Data Detox x Youth

Data Detox x Youth er en aktivitetsbok som skal hjelpe unge å få kontroll over nettbruken sin. Det interaktive verktøysettet oppmuntrer ungdommene til å tenke gjennom forskjellige sider ved sitt digitale liv – fra sosiale medier de bruker, til passord – med enkle aktiviteter til ettertanke og lek.

Last ned og skriv ut


Hva inneholder den?

Aktivitetsboka er delt inn i fire deler:

 • Digitalt personvern, som handler om å redusere dataspor og forstå nettprofilering;
 • Digital sikkerhet, som inneholder tips til sterke og sikre passord;
 • Digital helse, som handler om hvor avhengig man kan bli av smarttelefonen;
 • og til slutt Feilinformasjon, en veiledning for tilegnelse og deling av informasjon på internett.

Utskrift av Data Detox Youth

Hvem er det beregnet på?

Verktøysettet er utarbeidet for barn fra 11 til 16 år som allerede har egne elektroniske enheter, men det kan fint brukes av folk i alle aldre. Alt du trenger er en smarttelefon eller et nettbrett, en skriver og penn eller blyant.

Steder det egner seg å bruke Data Detox x Youth:

 • I et klasserom (fysisk eller virtuelt)
 • Hjemme
 • I ungdomsgrupper og ungdomsorganisasjoner (f.eks. i en workshop)

Hvorfor ble det utarbeidet?

I 2018 lanserte Tactical Tech et initiativ som retter seg mot den tredelen av verdens internettbrukere som er under 18 år. De senere årene har det vært økt etterspørsel fra lærere, foreldre og ungdommene selv etter praktiske og tidsriktige veiledningsressurser som handler om barns og unges utfordringer og om erfaringer fra å vokse opp i en verden som drives og formes av digitale teknologier.

Hvordan ble det laget?

Data Detox x Youth er finansiert av EU og utarbeidet i samarbeid med våre partnere Redd Barna Italia og IFLA. Det er en del av Glass Room Misinformation Edition, et annet prosjekt fra Tactical Tech som utforsker hvordan sosiale medier og internett har endret den måten vi tar til oss informasjon på, og hvordan vi reagerer på den.


Fortell oss hva du syns!

Vi vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger på Data Detox x Youth, slik at vi kan oppdatere den og fortsette å gjøre den relevant for brukerne. Send en e-post til Helderyse på youth@tacticaltech.org og svar på ett eller flere av disse spørsmålene:

 1. Fortell litt om deg selv: Er du forelder, lærer eller en ung nettbruker?
 2. Hvor har du brukt Data Detox x Youth?
 3. Hvor mange eksemplarer av Data Detox x Youth har du skrevet ut?
 4. Hvilke deler føler du virket? Og hvilke deler virket ikke så bra?
 5. Er det noe du savner i Data Detox x Youth?
 6. Har du flere forslag til hvordan vi kan forbedre denne ressursen?

Prosjektpartnere: Logoene til Redd Barna og IFLA

Finansiert av Den europeiske union (EU) EU-logoen

Sist oppdatert: 12/16/2020